Polityka prywatności

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie.

Korzystając z usług Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. j. (Spółka) lub podmiotów z grupy kapitałowej Bauer Media, w której skład wchodzą Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne powierzasz nam swoje informacje. Pamiętaj, że korzystając z naszych usług możesz powierzać informacje o sobie także zaufanym partnerom tj. podmiotom trzecim, których skrypty i inne rozwiązania  istnieją w środowisku naszych Usług. 

Nie musisz się obawiać zaufanych partnerów, gdyż Spółka współpracuje z nimi w celu zapewnienia Ci usług na najwyższym poziomie.

Administrator Danych 

Administratorami Twoich danych są Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j., a także w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych mogą być także Zaufani Partnerzy, lub ich klienci. Zaufanymi Partnerami są reklamodawcy, którzy bezpośrednio lub pośrednio zlecają wykonanie nam działań marketingowych. Listę Zaufanych Partnerów znajdziesz tutaj

Inspektor Ochrony Danych

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych tj. osobę, z którą można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym realizacją praw związanych z przetwarzaniem.

Dane kontaktowe Inspektora (IOD):

Bartosz Kurzawa

Email: [email protected]

Adres korespondencyjny:

Wydawnictwo Bauer Sp.  z o.o. Sp. j.

ul. Motorowa 1 

04-035 Warszawa

Z dopiskiem „na ręce IOD”

 

Jakie dane o Tobie przetwarzamy

Przetwarzamy dane, które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania z witryny Spółki, także innych miejsc (tak jak profile na facebook.com, twitter.com, instagram.com etc.) w tym udostępnianych przez Ciebie w historii przeglądania witryn i aplikacji.

Przetwarzamy dane, które pozostawiasz podczas korzystania z usług Spółki, w tym zawartych w plikach cookies, m.in. dane o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twoje wyszukiwania, Twoje kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z naszych usług, a także dane z witryn naszych Klientów i Zaufanych Partnerów.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zapisane między innymi w plikach cookies instalowanych na naszych witrynach i aplikacjach, jak i na witrynach naszych Zaufanych Partnerów. Informacje o przetwarzaniu danych przez Zaufanych Partnerów znajdziesz na stronie listy Zaufanych Partnerów.

Wyświetlane reklamy mogą być targetowane oraz profilowane z wykorzystaniem Twoich następujących danych i według następujących kryteriów:

 • Twoja aktywność w ramach usług w szczególności materiały redakcyjne, z których korzystasz;
 • Twoja aktywność i interakcje z materiałami reklamowymi;
 • Twoja lokalizacja;
 • informacje przechowywane na Twoich urządzeniach końcowych, w szczególności takie jak rodzaj urządzenia końcowego, rodzaj przeglądarki, system operacyjny z którego korzystasz, język ustawiony w systemie operacyjnym z którego korzystasz.

Informacje o Twoim profilu mogą być wykorzystywane do profilowania reklam. Odnosi się to zwłaszcza do sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich witryn współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do Ciebie.

Przetwarzanie przez nas Twoich danych, które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania z Usług, jest niezbędne do świadczenia przez nas Usług drogą elektroniczną ze względu konieczność zapewnienia Ci bezpiecznego i optymalnego korzystania z naszych Usług.

 

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane przetwarzamy w następującym celu:

 1. wykonanie umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną (warunki określa regulamin świadczenia usługi); podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. b RODO (czyli niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy, której jesteś stroną;
 2. pomiary statystyczne, marketing własny produktów i usług Administratora, bezpieczeństwo i przeciwdziałanie nadużyciom; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja usprawiedliwionego interesu Administratora Danych;
 3. marketing, w tym analiza i profilowanie, dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda.

Czy podanie danych osobowych jest wymagane

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych (w tym także plików cookies) oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług płatniczych, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach, przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. Informacje na ten temat znajdziesz w ramach poszczególnych Usług.

Domena twojstyl.pl gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o użytkowniku końcowym, w tym adresy IP.

Wtyczki społecznościowe

Na stronie Wydawnictwa Bauer Sp. z o.o. Sp. j. znajduje się przycisk „Lubię to” powiązany z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” logujesz się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook:

http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Postanowienia szczególne dotyczące profilu twojstyl.pl dostępnego na facebook.com 

 1. W związku z korzystaniem z niniejszego fanpage przetwarzane mogą być dane osobowe użytkowników. Dostawcą usługi i głównym administratorem serwisu w rozumieniu RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016.) jest firma Facebook Ireland Ltd. W ograniczonym zakresie administratorami jesteśmy także my, twórcy niniejszego fanpage. 
 2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca ze stron fanpage Administratora lub kontaktująca się z Administratorem drogą elektroniczną za pomocą Facebooka.  
 3. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania danych w związku z prowadzeniem fanpage na portalu społecznościowym Facebook. 
 4. W celu lepszego zrozumienia sposobu odbioru naszego fanpage oraz lepszego dopasowania treści reklamowych korzystamy ze statystyk serwisu. W tym zakresie jesteśmy, wraz z firmą Facebook Ireland Ltd., współadministratorami (w rozumieniu Art. 26 RODO). 

Zakresy obowiązków i odpowiedzialności współadministratorów oraz relacje pomiędzy współadministratorami, a użytkownikami znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Sposób działania i zakres zbieranych informacji przez Facebook znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 

 1. Administrator, przetwarzając dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage, może posiadać informacje o:
  1) polubieniu fanpage,
  2) aktywności na fanpage,
  3) treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników,
  4) imię, nazwisko, zdjęcia profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek użytkownika), inne dane osobowe, które użytkownik udostępnia na portalu (stosownie do ustawień prywatności),
  5) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage - użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest dobrowolne,
  6) treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o adresie e-mail, numerze telefonu oraz treści opisu, który użytkownik zawarł w związku z okolicznościami korespondencji).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1) prowadzenia niniejszego fanpage, 
  2) prowadzenia komunikacji z użytkownikiem,
  3) prowadzenia kampanii reklamowych w serwisie Facebook.
 3. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane, w zależności od okoliczności, na podstawie:
  1) art. 6 lit. b RODO - w przypadku, gdy użytkownik kontaktuje się z nami w celu zawarcia umowy, lub chęci zawarcia umowy, 
  2) art. 6 lit. a RODO - w innych przypadkach kontaktu zainicjowanego przez użytkownika, 
  3) art. 6 lit f RODO - dla danych przetwarzanych w celu prowadzenia fanpage, celów statystycznych, marketingu produktów własnych, zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, ochrony zasobów sieciowych podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 4. Dane użytkownika będą przetwarzane tak długo jak długo istnieje relacja między jego kontem, a naszym fanpage (np. komentarz użytkownika pod naszym postem) lub do czasu cofnięcia zgody (jeśli była ona podstawą przetwarzania danych) lub wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu do przetwarzania danych w określonym zakresie. 
 5. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1) podwykonawcom – czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpage’a;
  2) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  3) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy  

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA, a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Przekaz danych do Państwa trzeciego

Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Przysługują Ci następujące uprawnienia:

a.  dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Spółki potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Spółka ujawniła lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c.  usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Spółki niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również "prawem do bycia zapomnianym"). Spółka ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d.  ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Spółka może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;

e.    wniesienia sprzeciwu:

- wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Spółki (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Spółka nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Spółce do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Spółkę obowiązku prawnego;

- wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Spółka nie będzie mogła dalej przetwarzać danych w tym celu;

f. przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Spółce oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

2. Prawa, o których mowa powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku:

- w formie pisemnej na adres: Administratora lub 

- drogą e-mail na adres: [email protected] 

Spółka umożliwia również wycofanie zgody na cele marketingowe oraz realizację prawa do wniesienia sprzeciwu poprzez wybranie automatycznej opcji "Wypisz" dostępnej przy formatce rejestracyjnej/zgłoszeniowej w ramach, której nastąpiło przekazanie danych.

3.  Korzystając ze swoich praw pamiętaj, że realizacja Twojego żądania może wymagać weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

4. W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania Spółka udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z jego zgłoszeniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.