Redakcja

Karolina Weber

[email protected] 

Manager Centralnej Redakcji Kobiecej Online

 

Małgorzata Kaferska-Łysek

[email protected] 

Redaktor prowadząca

 

WYDAWNICTWO 

Tomasz Namysł 

Prezes Zarządu

 

Marek Lasota

Członek Zarządu, Wydawca

 

Marek Szymański 

Dyrektor ds. Cyfryzacji 

 

Adam Parysz 

Dyrektor Informatyki 

 

Maciej A. Brzozowski 

Dyrektor Public Relations