Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu? Sprawdź, kto może skorzystać z prawa do wyższych limitów
Wnioski papierowe o zamrożenie cen prądu można składać osobiście w siedzibach spółek energetycznych lub wysłać pocztą
Fot. 123rf.com

Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu? Sprawdź, kto może skorzystać z prawa do wyższych limitów

Zamrożenie cen na poziomie z zeszłego roku gwarantuje nam ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu? Kto może skorzystać z prawa do wyższych limitów? Jaki bonus przysługuje osobom, które ograniczą zużycie prądu? Sprawdź, co musisz zrobić, by nie opłacać gigantycznych faktur.

Rachunki już są wyższe, a kolejne miesiące oznaczają dalszy wzrost cen. Jak go uniknąć? Tylko do 30 czerwca br. grupy uprawnione do skorzystania z wyższych limitów mogą składać oświadczenia. Niestety: dla spóźnialskich wyższy limit przepada.

Zamrożenie cen prądu bez składania wniosku: limity

Ustawa wprowadziła trzy progi zużycia prądu. Różne limity przysługują różnym gospodarstwom domowym. Limit oznacza, że za tyle zużytych kilowatogodzin zapłacimy starą cenę. Za kolejne stawki będą już wyższe. 

Limity są następujące: 

  • do 2 tys. kWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw domowych, 
  • do 2,6 tys. kWh rocznie – dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami (w stopniu umiarkowanym i ciężkim),
  • do 3 tys. kWh rocznie – dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny i seniorów, którzy wychowali co najmniej troje dzieci i mają KDR (od 2019 r. można ją wyrobić nawet, gdy dzieci są już dorosłe!) oraz dla rolników.

WAŻNE! Jeśli nie spełniamy kryteriów do zwiększonych limitów, nie musimy nic robić!

Bez formalności za pierwsze zużyte 2 tys. kWh stawka będzie zamrożona. Uprawnieni muszą złożyć oświadczenia.

Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu? Kto może skorzystać z prawa do wyższych limitów?

Osoby, które chciałyby skorzystać z prawa do wyższych limitów, muszą złożyć oświadczenia o spełnieniu warunków. Nie ma jednego wzoru takiego wniosku – znajdziemy je na stronie internetowej firmy, która dystrybuuje prąd. Należy podać numer punktu poboru energii (jest na fakturze VAT).

Pod rygorem odpowiedzialności karnej składamy oświadczenie o spełnianiu kryteriów, ew. dołączamy dokumenty potwierdzające uprawnienia.

  • Gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością – w tej grupie nie należy załączać kopii orzeczenia o niepełnosprawności (ze względu na RODO). Firmy energetyczne zastrzegają sobie jednak prawo do zweryfikowania tych uprawnienia.
  • Duże rodziny – skan lub ksero Karty Dużej Rodziny, a jeśli karta jest w formie elektronicznej – zrzut ekranu przedstawiający taki dokument.
  • Rolnicy powinni dołączyć do oświadczenia kopię lub skan decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 r. 

Do wyższych limitów mają też prawo osoby, których sytuacja zmieni się w trakcie roku – np. uzyskają orzeczenie o niepełnosprawności albo powiększy się ich rodzina. Powinni złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do wyższego limitu w ciągu 30 dni od daty ich spełnienia. W odwrotnej sytuacji (gdy stracimy uprawnienia) nie robimy nic – nie ma to wpływu na przyznany limit.

W przypadku zmiany dostawcy energii w 2023 r. przez uprawnionego do wyższego limitu odbiorcę trzeba złożyć oświadczenie, a limit zużycia zostanie uwzględniony proporcjonalnie do liczby dni pozostałych w 2023 roku.

Wnioski papierowe można składać osobiście w siedzibach spółek energetycznych lub wysłać pocztą. Oświadczenia elektroniczne (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub certyfikatem z e-Dowodu) wysyłamy przez aplikację ePUAP lub mObywatel.

Jaki bonus przysługuje osobom, które ograniczą zużycie prądu?

Ustawa zamrażająca ceny energii przewiduje też bonus dla osób, które ograniczą zużycie prądu.

Jeżeli między 1 października 2022, a 31 grudnia 2023 r. odbiorca prądu zmniejszy jego zużycie o co najmniej 10 procent w porównaniu z okresem 1 października 2021 – 31 grudnia 2022 r., to w 2024 r. otrzyma od dostawcy prądu upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu od października 2022 do grudnia 2023 r.

 

 

Czytaj więcej